BEGINNER / PRIMARY SCHOOL (FOUNDATION, INTERMEDIATE AND SENIOR PHASES)
Sesotho Teaching
& Learning Resources Online

Sesotho songs


Bana ba sekolo
(Melody: Frčre Jacques; Afrikaans - 'Vader Jakob')

Bana ba sekolo, bana ba sekolo
Tloong sekolong! Tloong sekolong!
Tshepe e a bitsa. Tshepe e a bitsa.
Dithutong. Dithuthong.

Mmoro ngwana. Mmoro ngwana.
O mang na? O mang na?
Nna ke ntate Piti, nna ke ntate Sello.
Titjhere, Titjhere.

Mmorong bana
(Melody: Afrikaans - 'Môre oompie, môre tannie')

Mmorong bana, mmorong bana,
le sa phela na?
Balang pale,
Binang pina.
Kenang sekolo!
Hao ntate hao,
re tla bina jwang.
Hao ntate hao,
re tla bina jwang.Ke batla ho tseba
(Melody: Afrikaans - 'Ek soek na my Dina')

Ke batla ho tseba, ho tseba, ho tseba.
Ke batla ho tseba, na wena o mang?

Ke batla lebitso, lebitso, lebitso.
Ke batla lebitso, na wena o mang?Lefielo
(Melody: Afrikaans - 'Dis heerlike lente')

Maheng a heso re sebetsa jwang!
Re hlatswa dikobo, re fiela ntlo.
Re hlatswa masela ka sesepa
Re fiela ntlo ka lefielo.Morena boloka setjhaba sa heso
(
Translation of Nkosi Sikelel' iAfrika - part of the South African national anthem; Moses Mphahlele (1942))

Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho

(The second verse below is not part of the national anthem)
O se boloke, o se boloke,
O se boloke, o se boloke.
Setjhaba sa heso, Setjhaba sa heso.
O se boloke morena se boloke,
O se boloke setjhaba, se boloke.
Setjhaba sa heso, setjhaba sa heso.

Translation of first verse:
Lord bless our nation
Stop wars and sufferings
Lord bless our nation
Stop wars and sufferings

(For more on the national anthem, see this site)

 


Return to first page

Return


Sesotho.web.za
©
J. Olivier (2009)